Często zadawane pytaniaPomoc do platformy w postaci często zadawanych pytań (tzw. FAQ).

Jeżeli macie Państwo jakieś problemy z platformą i nie odnaleźliście rozwiązania swojego problemu ani w plikach pomocy ani w FAQ, prosimy o kontakt mailowy z administratorem platformy.

Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

Page: (Previous)   1  2  3
  ALL

J

Question:

Jakie opcje oferuje strona główna kalendarza?

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Strona główna kalendarza jest to powiększony widok miesięczny kalendarza. Z jego poziomu możesz przechodzić do kalendarzy innych przedmiotów, masz również możliwość dodawania terminów użytkownika oraz określania preferencji dotyczących tego narzedzia.

Chcąc zmienić ustawienia kalendarza wejdź w jego preferencje.

Z tego poziomu masz możliwość określania dwunastogodzinnego bądź dwudziestoczterogodzinnego formatu wyświetlania czasu. Wybierając opcję domyślny, zostanie zapisany format zgodny z używanym przez Ciebie językiem interfejsu platformy.

Pierwszy dzień tygodnia. Ten parametr ustawia sposób, w jaki wszystkie miesięczne kalendarze będą wyświetlone. Ustaw go w sposób, do którego jesteś przyzwyczajony.

Maximum nadchodzących spotkań. Ten parametr ustala maksymalną liczbę wydarzeń, które zostaną wyświetlone.

Nadchodzące spotkania. Ten parametr oznacza maksymalną liczbę dni „na przyszłość", na podstawie której określony termin zostanie wyświetlony jako nadchodzący. Terminy ustalone jako rozpoczynające się później w stosunku do tej ilości dni nie będą wyświetlone. Zauważ, że nie ma gwarancji, że wszystkie zdarzenia zaczynające się w danym przeciągu czasu będą wyświetlone jako nadchodzące; jeśli jest ich zbyt wiele, najbardziej oddalone zdarzenia nie zostaną wyświetlone.

M

Question:

Moje kursy

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Jest to zakładka z wykazem wszystkich przedmiotów, do których jesteś przypisany. każda z nazw przedmiotów jest jednocześnie linkiem, przekierowującym Cię do obszaru konkretnego przedmiotu, na którym będziesz się uczył.

O

Question:

Osoby

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Klikając w link Uczestnicy możesz przeglądać profile innych studentów, przypisanych do danego obszaru przedmiotowego.

Jeżeli wejdziesz w link Modyfikuj profil, otrzymasz możliwość zmiany swoich danych dostępnych dla wszystkich uczestników.

Q

Question:

Quiz

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Moduł quizów umożliwia tworzenie i rozwiązywanie testów składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytań wymagajacych udzielenia krótkich odpowiedzi. Quizy można rozwiązywać wielokrotnie w czasie ich udostępnienia. Każda próba jest automatycznie sprawdzana, a jej wyniki zapisywane i udostępniane użytkownikowi w postaci statystyk.

S

Question:

Składowe kursu

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

W tej części zamieszczone zostały przekierowania do narzędzi i materiałów, dzięki którym będziesz miał możliwość zdalnego uczenia się.

Question:

Studenci online

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Dzięki informacjom wyświetlanym w tym miejscu wiesz, kto z jest właśnie dostêpny na platformie. Wybierając określone nazwisko z listy i klikając w nie, otworzysz profil określonego użytkownika, czyli podstawowe dostępne informacje o danym użytkowniku. Wybierając opcję Uczestnicy w górnym pasku nawigacji, otrzymasz pełną listę przypisanych do tego obszaru prowadzących i studentów. Wyświetli się ona na nowej stronie.


Page: (Previous)   1  2  3
  ALL