piątek, 22 luty 2019, 23:14
Serwis: WK CNiCJO
Kurs: WK CNiCJO (WK CNiCJO)
Słownik pojęć: Często zadawane pytania
S
Pytanie:

Składowe kursu

(Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 październik 2008, 13:06 )
Odpowiedź:

W tej części zamieszczone zostały przekierowania do narzędzi i materiałów, dzięki którym będziesz miał możliwość zdalnego uczenia się.

Pytanie:

Studenci online

(Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 6 październik 2008, 13:06 )
Odpowiedź:

Dzięki informacjom wyświetlanym w tym miejscu wiesz, kto z jest właśnie dostêpny na platformie. Wybierając określone nazwisko z listy i klikając w nie, otworzysz profil określonego użytkownika, czyli podstawowe dostępne informacje o danym użytkowniku. Wybierając opcję Uczestnicy w górnym pasku nawigacji, otrzymasz pełną listę przypisanych do tego obszaru prowadzących i studentów. Wyświetli się ona na nowej stronie.