sobota, 20 kwiecień 2019, 6:16
Site: WK CNiCJO
Course: WK CNiCJO (WK CNiCJO)
Glossary: Często zadawane pytania
S
Question:

Składowe kursu

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

W tej części zamieszczone zostały przekierowania do narzędzi i materiałów, dzięki którym będziesz miał możliwość zdalnego uczenia się.

Question:

Studenci online

(Last edited: poniedziałek, 6 październik 2008, 1:06 )
Answer:

Dzięki informacjom wyświetlanym w tym miejscu wiesz, kto z jest właśnie dostêpny na platformie. Wybierając określone nazwisko z listy i klikając w nie, otworzysz profil określonego użytkownika, czyli podstawowe dostępne informacje o danym użytkowniku. Wybierając opcję Uczestnicy w górnym pasku nawigacji, otrzymasz pełną listę przypisanych do tego obszaru prowadzących i studentów. Wyświetli się ona na nowej stronie.