Platforma Wirtualny Kampus UMCS w wersji Moodle 2.0

Kurs/przedmiot dostępny z hasłem dla użytkownika typu „gość”

Kurs/przedmiot dostępny z hasłem dla użytkownika typu „gość”

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Użytkownicy > Metoda zapisów > Dostęp dla gości

Musi być dodana i aktywna metoda zapisów typu: „Dostęp dla gości”.

Należy również ustalić hasło dostępu do kursu dla użytkownika typu „Gość”:

Blok „Ustawienia” > Administracja kursem > Ustawienia: pozycja w formularzu „Dostęp dla gości”

Kurs/przedmiot udostępniony z hasłem dla użytkowników nieposiadający konta na platformie (tzw. „Gość”) na liście dostępnych kursów na platformie będzie oznaczony ikoną: