Kurs wspierający zajęcia stacjonarne z języka angielskiego - Informatyka rocznik 2016/17

Materiały wspomagające do lektoratu z j. angielskiego dla studentów Technologii cyfrowych w animacji kultury.

Materiały uzupełniające do lektoratu z j. angielskiego poziom B2 dla Informatyki rocznik 2015/16.